./Velociraptor
./Tyrannosaurus
./Rutiodon
./Tylosaurus
./Stegosaurus
./Allosaurus